ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đại Việt Hà Nội.

Mọi thông tin lấy từ trang web này phải được ghi rõ nguồn gốc.

Chúng tôi giữ mọi quyền thay đổi về giá, quyền sử dụng tư liệu khách hàng gửi đến.

Chúng tôi đảm bảo mọi bí mật của khách hàng và cam kết không chia sẻ cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của khách hàng.

______________________________________

Tint eye là thương hiệu độc quyền của Cty CP Đại Việt Hà Nội – 53b Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội - 0973.91.91.91

Liên hệ góp ýCảm ơn bạn!