Tháng: Tháng Mười Một 2020

𝐓𝐈𝐍𝐓𝐄𝐘𝐄 𝐋𝐄𝐍𝐒 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 !!!

Rủ ngay CÔ BẠN THÂN đến Tinteye 27 Quán Thánh mua 1 được 2 tính tiền 1 nàoooooo Tinteye tri ân toàn bộ khách hàng, khi mua 1 đôi lens 0 độ sẽ được tặng 1 đôi lens 0 độ bất kì (tùy các nàng chọn). 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑻𝒊𝒏𝒕 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉