Tháng: Tháng Ba 2022

𝗟𝗲𝗻𝘀 𝗖𝗮𝗿𝗲 – 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗹𝗲𝗻𝘀/𝗸𝗶́𝗻𝗵 𝗴𝗼̣𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮̣𝗻.

𝗗𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗸𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 – 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗲̂𝗺 – 𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝘁𝗮̂̀𝗺 𝗻𝗵𝗶̀𝗻. Chăm Sóc Kính Áp Tròng và Kính Gọng số 1 tại Việt Nam. Một trong những mối lo khi nàng sử dụng kính áp tròng chắc chắn là: “Lens như thế nào là sạch? Vệ sinh lens đúng cách như thế nào?” Những câu hỏi