Dòng Premium

Dòng Premium có độ ẩm lên tới 55%.

Công nghệ đúc 3 lớp đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Lens siêu êm mỏng và mềm nhẹ đảm bảo sẽ làm các bạn hài lòng.

Dòng Premium có độ ẩm lên tới 55%.

Công nghệ đúc 3 lớp đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Lens siêu êm mỏng và mềm nhẹ đảm bảo sẽ làm các bạn hài lòng.